Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από τις επεμβάσεις και τα ορθοπεδικά περιστατικά. Ο χειρουργός ορθοπεδικός Φώτης Τσούκας βρίσκεται στην Ευρωκλινική Αθηνών.

Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου AMIS – Ολική Αθροπλαστική Γόνατος με χρήση Η/Υ (CAS) – Αρθροσκόπηση Ισχίου – MAKO Robot

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου AMIS

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος με χρήση Η/Υ - CAS

Αρθροσκόπηση Ισχίου

MAKO Robot