Αθλητικές Κακώσεις

Συνήθεις τραυματισμοί

Οι αθλητικές κακώσεις αφορούν μία μεγάλη ομάδα παθήσεων των χόνδρων, των οστών, των μυών και των τενόντων, που εμφανίζονται συχνότερα στους αθλητές, αλλά και μπορούν να επηρεάσουν και καθημερινούς ανθρώπους.

Συνήθως εμφανίζονται ως συνέπεια απότομου τραυματισμού ή σταδιακής φθοράς του μυοσκελετικού συστήματος, λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων, ενώ η κατηγοριοποίηση τους προκύπτει από την ομάδα των οστών και μυών που επηρεάζονται σε κάθε περίπτωση.

Γόνατο

Η μεγαλύτερη άρθρωση του σώματος

Οι πιο συχνές κακώσεις του γόνατος που αντιμετωπίζονται είτε συντηρητικά με την ανάλογη σωστή παρακολούθηση, είτε χειρουργικά είναι:

  • Ρήξη μηνίσκου
  • Ρήξη χιαστών
  • Τενοντίτιδα γόνατος
  • Οστεοχονδρίτιδα γόνατος

καθώς και άλλες αιτίες.

Ισχίο

Μια αρκετά πολύπλοκη άρθρωση και από τις μεγαλύτερες στο ανθρώπινο σώμα

Οι κυριότερες παθήσεις στο ισχίο είναι:

Οστεοχόνδρινες Βλάβες

Σύνδρομο Πρόσκρουσης

Ποδοκνημική-Άκρος πόδας

Μια από τις πιο ιδιαίτερες κατασκευές του ανθρώπινου σώματος

Αγκώνας

Από τις βασικότερες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος